top of page

המשרד מתמחה בעבודות תיכנון פיתוח סביבתי, תכנון נוף, צמחיה והשקיה בפרוייקטים בקני מידה שונים ובינהם תכנון חצרות בתים פרטיים, תכנון פיתוח מלא לבניינים וגנים ציבוריים.

במסגרתעבודות התכנון, אנו עוסקים מיעוץ מקצועי כללי ועד תכנון נופי מלא הכולל את כל התוכניות הנחוצות להקמת חצר הבניין וגינת החלומות.

תוכניות פיתוח מפורטות

טופוגרפיה

חתכים

פריסת קירות
נטיעות
השקיה
פרטים

ועוד

bottom of page